Informacje

Podstawowym celem Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  1. Żłobek jest placówką dzienną, czynną w godzinach od 7ºº do 16ºº.
  2. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się w godzinach od 7ºº do 8³º, a wydawanie dzieci od godziny 15 ºº do 16ºº.
  3. Żłobek zapewnia opiekę dzieciom w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  4. W Żłobku zapewnia się dziecku opiekę w wymiarze do 9 godzin dziennie.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica wydłużony za dodatkową opłatą.
  6. W okresie wakacyjnym (lipiec) może wystąpić 2-tygodniowa przerwa w funkcjonowaniu Żłobka. Dokładny termin będzie podany do wiadomości rodziców.
JESTEŚMY NA FACEBOOKU!