Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gminnego Żłobka „Przystanek Maluszka” w Niedzicy

Pan Kamil Gałązka

e-mail: nowator@nowator.edu.pl

tel. 32 331 48 08, 793 012 901

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 4 maja 2016 119/1)

JESTEŚMY NA FACEBOOKU!